Personálne obsadenie

Vedenie katedry:doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
zástupca vedúceho katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
e-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.skPhDr. Jozef Lenč, PhD.
tajomník katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263Koordinátori:Mgr. Ondrej Hriadel
poverený koordinátor kreditového štúdia
Konzultačné hodiny:
Streda: 15:00 - 16:00 (online)

Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
koordinátor rigorózneho konania
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265
e-mail: andrej.rozemberg(zav.)ucm.skdoc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
koordinátor programu Erasmus+
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk
Profesori:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


VŠ pedagóg, garant denného a externého PhD. študijného programu systematická filozofia a Bc. a Mgr. jednoodborového denného a externého štúdia filozofia a aplikovaná filozofia, riaditeľ Centra pre bioetiku

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 264

e-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny:
po dohode e-mailom na peter.sykora(zav.)ucm.sk

Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

VŠ pedagóg, spolugarant denného a externého PhD. študijného programu systematická filozofia a garant Bc. a Mgr. dvojodborového denného a externého štúdia učiteľstvo výchovy občianstva v kombinácii, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, katedrový koordinátor pre doktorandské štúdium

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny:
Utorok: 14:30 - 15:30 (online)

Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5


Docenti:doc. Mgr. Jana Tomašovičová PhD.

VŠ pedagóg, spolugarantka denného a externého PhD. študijného programu systematická filozofiazástupkyňa vedúceho katedry, koordinátorka rozširujúceho štúdia

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262

Konzultačné hodiny:
Utorok: 11:00 - 12:30 (online)

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
VŠ pedagóg, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, koordinátor pre porgram Erasmus+

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264


Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:40 - 13:25 (online)
Štvrtok: 14:00 - 14:45 (online)

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5

CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile


doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.

VŠ pedagógvedúci katedry, správca katedrového webu a facebooku

Kancelária Nám. J  Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 14:50 - 15:45 (online)
Utorok: 15:45 - 16:40 (online)

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5

CV - English version
Profile on Academia.edu
ORCID iD
Google Scholar profill


Funkčné miesto: docent

Štúdijný program: Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)  
PhDr. Jozef Lenč, PhD., mim. doc.


VŠ pedagóg, predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, podpredseda Akademického senátu UCM, tajomník katedry, správca katedrovej knižnice

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 11:15 - 12:15 (online)
Streda: 10:15 - 12:15 (online)
14:50 - 15:50 (pre externistov a študentov RŠ)
                     
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5

CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile

Odborní asistenti:


Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
VŠ pedagóg, koordinátor rigorózneho konania, koordinátor ŠVOČ

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 13:00 - 14:00 (online)
Piatok: 16:30 - 17:30 (online)

Google Scholar profile


PhDr. Tomáš Károly, PhD.

VŠ pedagóg

Kancelária: K
ancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
e-mail: tomas.karoly(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 11:10 - 11:55 (online)
Piatok: 13:55 - 14:40 (online)

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile


Post-doktorandi:Mariusz Lucjan Pisarski, PhD.
VŠ pedagóg

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, Telefón: 033 5565 263
e-mail: mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Koznzultačné hodiny:
po dohode emailom mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Doktorandi:


1. ročník (denné štúdium)

Mgr. Kristián Valachovič
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: bioetika, transhumanizmus, genetické vylepšovanie


Mgr. Tomáš Gašpar
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: transhumanizmus, posthumanizmus, etické súvislosti morálneho vylepšovania človeka, problém slobodnej vôle pri morálnom vylepšovaní, úloha kognitívnych schopností a emócií v ľudskom konaní


2. ročník (denné štúdium)

Mgr. Sára Špirková
interná doktorandka 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Súčasné koncepty autonómie a morálnej zodpovednosti v rámci neurovied a sociálnej psychológie. Metódy imputácie viny a morálnej zodpovednosti, štúdium mozgu a jeho poškodení, hľadanie určitého prepojenia medzi mysľou a mozgom.


3. ročník (denné štúdium)

Mgr. Ondrej Hriadel
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: filozofia mysle

3. ročník (externé štúdium)

Mgr. Yasin Keçeli
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 
S1.1.
Odborné zameranie: Cross-Cultural Comparative Research on Aesthetical Experiences of Beauty, psychology, aesthetics, cognitive studies

e-mail: keceliyasin(zav.)gmail.com

Mgr. Martin Poliačik
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Zaoberá sa argumentáciou, v súčasnosti najmä v nadväznosti na štúdium interakcionistického modelu mysle.

Sekretariát katedry:Martina Drgoňová

Sekretárka Katedry filozofie a aplikovanej filozofie

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209a Telefón: 033/5565 279

e-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk


Knižnica katedry:Za výpožičky a knižnicu je zodpovedný:
PhDr. Jozef Lenč, PhD.


Výpožičné hodiny:
Pondelok: 11:15 - 12:15
Streda: 10:15 - 12:15


Aktuality
Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v akademickom roku 2022/2023 nájdete na tomto odkaze 
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221