Personálne obsadenie

Vedenie katedry:Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
zástupca vedúceho katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
e-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.skPhDr. Jozef Lenč, PhD.
tajomník katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263Koordinátori:Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
koordinátor kreditového štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
koordinátor rigorózneho konania
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265
e-mail: andrej.rozemberg(zav.)ucm.skdoc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
koordinátor programu Erasmus+
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk
Profesori:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


VŠ pedagóg, garant denného a externého PhD. študijného programu systematická filozofia a Bc. a Mgr. jednoodborového denného a externého štúdia filozofia a aplikovaná filozofia, riaditeľ Centra pre bioetiku

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 264

e-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny:
po dohode e-mailom na peter.sykora(zav.)ucm.sk
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

VŠ pedagóg, spolugarant denného a externého PhD. študijného programu systematická filozofia a garant Bc. a Mgr. dvojodborového denného a externého štúdia učiteľstvo výchovy občianstva v kombinácii, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, katedrový koordinátor pre doktorandské štúdium

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:05 - 13:35 (online)


Docenti:doc. Mgr. Jana Tomašovičová PhD.

VŠ pedagóg, spolugarantka denného a externého PhD. študijného programu systematická filozofiazástupkyňa vedúceho katedry, koordinátorka rozširujúceho štúdia

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262

Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:30 - 14:00 (online)doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
VŠ pedagóg, koordinátor pre porgram Erasmus+

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264


Konzultačné hodiny:
Utorok: 14:00 - 15:30 (online)

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile


Odborní asistenti:
Mgr. Peter Fraňo, PhD.

VŠ pedagóg, člen Akademického senátu FF UCM v Trnavevedúci katedry, správca katedrového webu a facebooku

Kancelária Nám. J 
Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny:
Streda: 8:25 - 9:55 (online)

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
Profile on Academia.edu
ORCID iD
Google Scholar profillPhDr. Jozef Lenč, PhD.


VŠ pedagóg, predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, predseda Akademického senátu UCM, tajomník katedry, správca katedrovej knižnice

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 10:00 - 11:00 (online)
Streda: 15:00 - 16:00 (online)
                     
Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile


Mgr. Juraj Odorčák, PhD.

VŠ pedagóg, koordinátor kreditového štúdia

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263

Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:30 - 13:00 (online)Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
VŠ pedagóg, koordinátor rigorózneho konania, koordinátor ŠVOČ

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 12:00 - 13:00 (online)
Piatok: 13:00 - 14:00 (online)

Google Scholar profile

Post-doktorandi:Mariusz Lucjan Pisarski, PhD.
VŠ pedagóg

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, Telefón: 033 5565 263
e-mail: mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Koznzultačné hodiny:
po dohode emailom mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Doktorandi:1. ročník (denné štúdium)

Mgr. Sára Špirková
interná doktorandka 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b 
Odborné zameranie: Súčasné koncepty autonómie a morálnej zodpovednosti v rámci neurovied a sociálnej psychológie. Metódy imputácie viny a morálnej zodpovednosti, štúdium mozgu a jeho poškodení, hľadanie určitého prepojenia medzi mysľou a mozgom.

Mgr. Diana Vavríková
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: bioetika, filozoficko-etický pojem ľudskej dôstojnosti


2. ročník (denné štúdium)

Mgr. Ondrej Hriadel
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: filozofia mysle

2. ročník (externé štúdium)

Mgr. Yasin Keçeli
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: Cross-Cultural Comparative Research on Aesthetical Experiences of Beauty, psychology, aesthetics, cognitive studies

e-mail: keceliyasin(zav.)gmail.com

Mgr. Martin Poliačik
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b 
Odborné zameranie: Zaoberá sa argumentáciou, v súčasnosti najmä v nadväznosti na štúdium interakcionistického modelu mysle.


3. ročník (denné štúdium)
Mgr. Pavlína Bakošová
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: metafyzika, analytická filozofia

e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk


4. ročník (denné štúdium)

Mgr. Peter Takáč

interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b 
Odborné zameranie: estetika, bioetika
e-mail: 2785103(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Lukáš Siegel

interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b 
Odborné zameranie: etika
e-mail:
2785048(zav.)student.ucm.sk


Sekretariát katedry:Martina Drgoňová

Sekretárka Katedry psychológie, Katedry histórie a Katedry filozofie a aplikovanej filozofie

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b Telefón: 033 5565 221

e-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk


Knižnica katedry:Za výpožičky a knižnicu je zodpovedný:
PhDr. Jozef Lenč, PhD.


Výpožičné hodiny:
Po dohode na jozef.lenc(zav.)ucm.sk
Aktuality
Dňa 27. 4. 2021 sa na našej katedre uskutoční online vedecké kolokvium s názvom Filozofia a biotechnologický vývoj: plagát k podujatiu
Oznam pre končiacich študentov 

Na štátnu skúšku sa študenti/študentky musia prihlásiť výlučne cez systém AIS do 30.04. 2021.
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221