Personálne obsadenie

Vedúci katedry


doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci katedry, správca katedrového webu a facebooku, garant študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária Nám. J  Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
Profile on Academia.edu
ORCID iD
Google Scholar profill

Zástupkyňa vedúceho katedry


doc. Mgr. Jana Tomašovičová PhD.
zástupkyňa vedúceho katedry, koordinátorka rozširujúceho štúdia, garantka študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
e-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version

Členovia katedry


prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
riaditeľ Centra pre bioetiku, garant študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profileprof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 
člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, katedrový koordinátor pre doktorandské štúdium, garant študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, koordinátor pre porgram Erasmus+, garant študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a,telefón: 033 5565264
e-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)


PhDr. Jozef Lenč, PhD., mim. doc.
predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, podpredseda Akademického senátu UCM, tajomník katedry, správca katedrovej knižnice, garant študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma)
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile


Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
koordinátor rigorózneho konania, koordinátor ŠVOČ
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265
Google Scholar profile

PhDr. Tomáš Károly, PhD.
koordinátor kreditového štúdia
Kancelária: Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262

Doktorandi

1. ročník (denné štúdium)

MgA. Dominik Novosád
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: stoická filozofia, v súčasnosti sa zaoberá predpokladmi využitia filozofie stoikov pre terapiu. 

Mgr. Filip Knižka
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: téma istoty vo vzťahu s Descartom a Wittgensteinom. 


2. ročník (denné štúdium)

Mgr. Kristián Valachovič
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: bioetika, transhumanizmus, genetické vylepšovanie


Mgr. Tomáš Gašpar
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: transhumanizmus, posthumanizmus, etické súvislosti morálneho vylepšovania človeka, problém slobodnej vôle pri morálnom vylepšovaní, úloha kognitívnych schopností a emócií v ľudskom konaní

3. ročník (denné štúdium)

Mgr. Sára Špirková
interná doktorandka 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Súčasné koncepty autonómie a morálnej zodpovednosti v rámci neurovied a sociálnej psychológie. Metódy imputácie viny a morálnej zodpovednosti, štúdium mozgu a jeho poškodení, hľadanie určitého prepojenia medzi mysľou a mozgom.

4. ročník (denné štúdium)

Mgr. Ondrej Hriadel
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: filozofia mysle

4. ročník (externé štúdium)

Mgr. Yasin Keçeli
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 
S1.1.
Odborné zameranie: Cross-Cultural Comparative Research on Aesthetical Experiences of Beauty, psychology, aesthetics, cognitive studies
e-mail: keceliyasin(zav.)gmail.com

Mgr. Martin Poliačik
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Zaoberá sa argumentáciou, v súčasnosti najmä v nadväznosti na štúdium interakcionistického modelu mysle.

e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk


4. ročník (denné štúdium)

Mgr. Peter Takáč (prerušené štúdium)

interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: estetika, bioetika
e-mail: 2785103(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Pavlína Bakošová (prerušené štúdium)
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: metafyzika, analytická filozofia

e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk

Sekretariát katedry

Martina Drgoňová

Sekretárka Katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209a Telefón: 033/5565 279
e-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk

Aktuality
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej katedre na Deň otvorených dverí FF UCM. DOD sa uskutoční 8.2.2023 od 9:00 do 12:00 v hlavnej budove UCM na Námestí J. Herdu 2...
Poď študovať filozofiu a aplikovanú filozofiu alebo učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii. Podaj si prihlášku na vysokú školu do 30. 4. 2023Všetky informácie, ktoré pot...
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221