Personálne obsadenie

Vedenie katedry


Mgr. Peter Fraňo, PhD.
poverený vedením katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: peter.frano(zav.)ucm.skMgr. Jana Tomašovičová, PhD.
zástupca vedúceho katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 c
Telefón: 033 5565 262
E-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk


PhDr. Jozef Lenč, PhD.
tajomník katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 263
E-mail: jozef.lenc(zav.)ucm.sk
                  

Koordinátori

Mgr. Branislav Motýľ, PhD.
koordinátor kreditového štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 b
Telefón: 033 5565 265
E-mail: branislav.motyl(zav.)ucm.sk


Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
koordinátor rigorózneho konania
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 b
Telefón: 033 5565 265
E-mail: andrej.rozemberg(zav.)ucm.sk


Mgr. Tomáš Čana, PhD.
koordinátor programu Erasmus+
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk 

Profesori 

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
prorektor pre kvalitu a vedu, VŠ pedagóg, riaditeľ Centra pre bioetiku, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave 

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 264
E-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk                  

Konzultačné hodiny
Utorokpo dohode e-mailom na peter.sykora(zav.)ucm.sk 

CV - English version

Docenti

doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr. CSc.
VŠ pedagóg

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 c
Telefón: 033 5565 262
E-mail: terezia.palovicova(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
Utorok:
13:00 - 13:55

Vedecko-pedagogický profil
CV - English versiondoc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
VŠ pedagóg, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave
Katedrové úlohy: katedrový koordinátor pre doktorandské štúdium

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
Streda: 13:30 - 14:30

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
Profile on Academia.edu

  

Odborní asistenti


Mgr. Tomáš Čana, PhD.
VŠ pedagóg
Katedrové úlohy:
 koordinátor pre program Erasmus+

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
Pondelok:
12:00 - 13:00
Streda: 12:00 - 13:00

Vedecko-pedagogický profil
CV - English versionMgr. Peter Fraňo, PhD.
VŠ pedagóg, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave
Katedrové úlohy: poverený vedením katedry


Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk 

Konzultačné hodiny
Pondelok:
12:15 - 13:00
Utorok: 9:30 - 10:30 / 13:00 - 13:30

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
Profile on Academia.eduPhDr. Jozef Lenč, PhD.
VŠ pedagóg, 
predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, predseda Akademického senátu UCM
Katedrové úlohy: tajomník katedry

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 263
                     E-mail: jozef.lenc(zav.)ucm.sk
 
                     Konzultačné hodiny
                     Pondelok:
10:00 - 12:00
                     Streda: 10:00 - 12:00

                     Vedecko-pedagogický profil
                     CV - English versionMgr. Branislav Motýľ, PhD.
VŠ pedagóg  
Katedrové úlohy: koordinátor kreditového štúdia, správca katedrovej knižnice

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 b
Telefón: 033 5565 265
                     E-mail: branislav.motyl(zav.)ucm.sk 

                     Konzultačné hodiny
                     Pondelok: 13:50 - 15:20
                     Utorok: 11:10 - 12:40

                     Vedecko-pedagogický profil
                     CV - English versionMgr. Juraj Odorčák, PhD.
VŠ pedagóg
Katedrové úlohy: správca katedrového webu, správca katedrového Facebooku

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 263
                     E-mail: juraj.odorcak(zav.)ucm.sk 

                     Konzultačné hodiny
                     Streda: 13:00 - 14:00
                     Štvrtok: 11:00 - 12:00

                     Vedecko-pedagogický profil
                     CV - English versionMgr. Andrej Rozemberg, PhD.
VŠ pedagóg
Katedrové úlohy: 
koordinátor rigorózneho konania, koordinátor ŠVOČ

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 b
Telefón: 033 5565 265
                     E-mail: andrej.rozemberg(zav.)ucm.sk 

                     Konzultačné hodiny
                     Pondelok: 14:45 - 15:45
                     Streda:16:45 - 17:45
                       
                     Vedecko-pedagogický profil
                     CV - English versionMgr. Jana Tomašovičová PhD.
VŠ pedagóg
Katedrové úlohy: 
zástupca vedúceho katedry

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 c
Telefón: 033 5565 262
                     E-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk 

                     Konzultačné hodiny
                     Utorok: 13:00 - 13:45
                     Streda: 11:00 - 12:00

                     Vedecko-pedagogický profil
                     CV - English version

Doktorandi


1. ročník

Mgr. Pavlína Bakošová
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: metafyzika, analytická filozofia         
E-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk


2. ročník

Mgr. Peter Takáč
interný doktorand
Katedrové úlohy:
správca Facebooku

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b Odborné zameranie: estetika, bioetika
E-mail: 2785103(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Lukáš Siegel
interný doktorand
Katedrové úlohy: správca katedrového youtube kanála

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: etika
E-mail: 2785048(zav.)student.ucm.sk

Mgr. Katarína Kňažíková (prerušené štúdium)
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: sociálna filozofia
E-mail: 2785102(zav.)student.ucm.sk 

3. ročník

Mgr. Bronislava Černeková
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: platónová filozofia, platonizmus, filozofia umenia
E-mail: 2780919(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Peter Kortiš
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: sociálna filozofia, teória menšinových práv, etika
E-mail: 2753976(zav.)student.ucm.sk


4. ročník


Mgr. Mária Jakúbeková
interná doktorandka
Katedrové úlohy: správca katedrového Instagramu

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: rané a stredné obdobie Heideggerovej filozofie, Nietzscheho etika, voluntarizmus, nihilizmus, existencializmus
E-mail: 2739209(zav.)student.ucm.skSekretariát


Martina Drgoňová
Sekretárka Katedry psychológie, Katedry histórie a Katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033 5565 221
E-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk

Knižnica katedry

Výpožičné hodiny:

Utorok: 11:10 - 12:40

Za výpožičky a knižnicu je zodpovedný: 
Mgr. Branislav Motýľ, PhD.

 

Aktuality
Výzva pre študentov na zaslanie prihlášky na Erasmus+ mobility uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 
Všetkých študentov, pedagógov a priaznivcov filozofie a života srdečne pozývame na tradičné podujatie Oštiepok a víno. Podujatie sa uskutoční 5.12.2018 od 17:30 v miestnosti...
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106