Personálne obsadenie

Vedúci katedry


doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. (univerzitný docent)
vedúci katedry, správca katedrového webu a facebooku, osoba zabezpečujúca profilové predmety študijného programu: filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) a študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), 
Kancelária Nám. J  Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - ENGLISH VERSION

Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
Profile on Academia.edu
ORCID iD
Google Scholar profill

Zástupkyňa vedúceho katedry


doc. Mgr. Jana Tomašovičová PhD. (univerzitná docentka)
zástupkyňa vedúceho katedry, koordinátorka rozširujúceho štúdia, osoba zabezpečujúca profilové predmety študijného programu: filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
e-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - ENGLISH VERSION
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version

Členovia katedry


prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (univerzitný profesor)
riaditeľ Centra pre bioetiku, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - ENGLISH VERSION
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profileprof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (univerzitný profesor)
člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, katedrový koordinátor pre doktorandské štúdium, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), osoba zabezpečujúca profilové predmety študijného programu: filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. (univerzitný docent)
člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, koordinátor pre program Erasmus+, osoba zabezpečujúca profilové predmety študijného programu: filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a,telefón: 033 5565264
e-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - ENGLISH VERSION
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)


PhDr. Jozef Lenč, PhD. (univerzitný docent)
predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, podpredseda Akademického senátu UCM, tajomník katedry, správca katedrovej knižnice, osoba zabezpečujúca profilové predmety študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma)
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profilePhDr. Tomáš Károly, PhD. (odborný asistent)
koordinátor kreditového štúdia v dennej a externej forme štúdia, koordinátor rigorózneho konania
Kancelária: Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
Konzultačné hodiny
Utorok: 13:55 - 15:35
Streda: 14:50 - 15:35

Doktorandi

1. ročník (denné štúdium)

Mgr. Branislav Čáp
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: objektivita – skúmanie objektívnych kategórií v umení.

e-mail: cap2(zav.)ucm.sk


Mgr. Denisa Mišinová
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: posthumanizmus, transhumanizmus, sociálno-etické dôsledky neurovylepšovania

e-mail: misinova1(zav.)ucm.sk


MgA. Pavlina Jones
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: aplikovaná filozofia, súčasné problémy, online public shaming 

e-mail: jones1(zav.)ucm.sk

2. ročník (denné štúdium)

MgA. Dominik Novosád
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: stoická filozofia, v súčasnosti sa zaoberá predpokladmi využitia filozofie stoikov pre terapiu. 

Mgr. Filip Knižka
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: téma istoty vo vzťahu s Descartom a Wittgensteinom. 


3. ročník (denné štúdium)

Mgr. Kristián Valachovič
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: bioetika, transhumanizmus, genetické vylepšovanie


Mgr. Tomáš Gašpar
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: transhumanizmus, posthumanizmus, etické súvislosti morálneho vylepšovania človeka, problém slobodnej vôle pri morálnom vylepšovaní, úloha kognitívnych schopností a emócií v ľudskom konaní

4. ročník (denné štúdium)

Mgr. Sára Špirková
interná doktorandka 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Súčasné koncepty autonómie a morálnej zodpovednosti v rámci neurovied a sociálnej psychológie. Metódy imputácie viny a morálnej zodpovednosti, štúdium mozgu a jeho poškodení, hľadanie určitého prepojenia medzi mysľou a mozgom.

5. ročník (denné štúdium): nadštandardné štúdium

Mgr. Ondrej Hriadel
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: filozofia mysle

5. ročník (externé štúdium)

Mgr. Yasin Keçeli
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 
S1.1.
Odborné zameranie: Cross-Cultural Comparative Research on Aesthetical Experiences of Beauty, psychology, aesthetics, cognitive studies
e-mail: keceliyasin(zav.)gmail.com

Mgr. Martin Poliačik
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Zaoberá sa argumentáciou, v súčasnosti najmä v nadväznosti na štúdium interakcionistického modelu mysle.

e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk


4. ročník (denné štúdium)

Mgr. Peter Takáč (prerušené štúdium)

interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: estetika, bioetika
e-mail: 2785103(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Pavlína Bakošová (prerušené štúdium)
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: metafyzika, analytická filozofia

e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.skSekretariát katedry

Martina Drgoňová

Sekretárka Katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209a Telefón: 033/5565 279
e-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk

Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221