Personálne obsadenie

Vedenie katedry


Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: peter.frano(zav.)ucm.skMgr. Jana Tomašovičová, PhD.
zástupca vedúceho katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 c
Telefón: 033 5565 262
E-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk


PhDr. Jozef Lenč, PhD.
tajomník katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 263
E-mail: jozef.lenc(zav.)ucm.sk
                  

Koordinátori

Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
koordinátor kreditového štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, 
miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 263
                     E-mail: juraj.odorcak(zav.)ucm.sk 

Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
koordinátor rigorózneho konania
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 b
Telefón: 033 5565 265
E-mail: andrej.rozemberg@ucm.sk 


Mgr. Tomáš Čana, PhD.
koordinátor programu Erasmus+
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk

Profesori 

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
prorektor pre kvalitu a vedu, VŠ pedagóg, garant PhD. študijného programu systematická filozofia a Bc. a Mgr. jedno-odborového štúdia filozofia a aplikovaná filozofia, riaditeľ Centra pre bioetiku 

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 264
E-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk                  

Konzultačné hodiny
po dohode e-mailom na peter.sykora(zav.)ucm.sk 

CV - English version

Docenti

doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr. CSc.
VŠ pedagóg, spolugarantka PhD. študijného programu systematická filozofia

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 c
Telefón: 033 5565 262
E-mail: terezia.palovicova(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
po dohode e-mailom na  terezia.palovicova(zav.)ucm.sk 

Vedecko-pedagogický profil
CV - English versiondoc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
VŠ pedagóg, spolugarant PhD. študijného programu systematická filozofia a Bc. dvoj-odborového štúdia učiteľstvo výchovy občianstva v kombinácii, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave 

Katedrové úlohy:
katedrový koordinátor pre doktorandské štúdium

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
Utorok: 13:00 - 14:00

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
Profile on Academia.edu

Odborní asistenti

Mgr. Tomáš Čana, PhD.
VŠ pedagóg

Katedrové úlohy:
 koordinátor pre program Erasmus+

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
Utorok:
13:15 - 14:00
Štvrtok: 12:00 - 12:45

Vedecko-pedagogický profil
CV - English versionMgr. Peter Fraňo, PhD.
VŠ pedagóg, člen Akademického senátu FF UCM v Trnave

Katedrové úlohy:
vedúci katedry, správca katedrového webu a facebooku


Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 217 a
Telefón: 033 5565 264
E-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk 

Konzultačné hodiny
Utorok:
13:00 - 14:00
Streda: 9:00 - 10:00

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
Profile on Academia.eduPhDr. Jozef Lenč, PhD.
VŠ pedagóg, 
predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, predseda Akademického senátu UCM

Katedrové úlohy:
tajomník katedry, správca katedrovej knižnice

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
                        miestnosť 217 d
                        Telefón: 033 5565 263
                        E-mail: jozef.lenc(zav.)ucm.sk
 
                       Konzultačné hodiny
                       Pondelok:
10:00 - 12:00
                       Streda: 10:00 - 12:00
                      
                       Vedecko-pedagogický profil
                       CV - English version


Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
VŠ pedagóg

Katedrové úlohy:
koordinátor kreditového štúdia

                     Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
                       miestnosť 217 d
                       Telefón: 033 5565 263
                       E-mail: juraj.odorcak(zav.)ucm.sk 

                       Konzultačné hodiny

                       Utorok: 17:35 - 18:30
                       Streda: 13:55 - 14:50

                       Vedecko-pedagogický profil
                       CV - English version


Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
VŠ pedagóg

Katedrové úlohy: 
koordinátor rigorózneho konania, koordinátor ŠVOČ

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
                       miestnosť 217 b
                       Telefón: 033 5565 265
                       E-mail: andrej.rozemberg(zav.)ucm.sk 

                       Konzultačné hodiny
                       Štvrtok:
12:00 - 13:00                       
                       Piatok:
12:00 - 13:00
                       


Mgr. Jana Tomašovičová PhD.
VŠ pedagóg

Katedrové úlohy: 
zástupca vedúceho katedry, koordinátor rozširujúceho štúdia

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
                       miestnosť 217 c
                       Telefón: 033 5565 262
                       E-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk 

                       Konzultačné hodiny

                       Pondelok: 11:00 - 12:00
                       Utorok: 14:50 - 15:50

                       Vedecko-pedagogický profil
                       CV - English version

Post-doktorandi

Mariusz Lucjan Pisarski, PhD.

VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, 
miestnosť 217 d
Telefón: 033 5565 263

E-mail: mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
po dohode e-mailom na mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Doktorandi


1. ročník         (denné štúdium)


Mgr. Ondrej Hriadel

interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 316 b
Odborné zameranie: filozofia mysle
E-mail: ondro.hriadel(zav.)gmail.com(externé štúdium)

Mgr. Yasin Keçeli
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 316 b
Odborné zameranie: Cross-Cultural Comparative Research on Aesthetical Experiences of Beauty, psychology, aesthetics, cognitive studies
E-mail: keceliyasin(zav.)gmail.com2. ročník        (denné štúdium)

Mgr. Pavlína Bakošová
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 316 b
Odborné zameranie: metafyzika, analytická filozofia
E-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk3. ročník            (denné štúdium)

Mgr. Peter Takáč
interný doktorand

Katedrové úlohy:
správca Facebooku

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 316 b
Odborné zameranie: estetika, bioetika
E-mail: 2785103(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Lukáš Siegel
interný doktorand

Katedrové úlohy:
 správca katedrového youtube kanála a katedrového Facebooku

Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 316 b
Odborné zameranie: etika
E-mail: 2785048(zav.)student.ucm.sk
4. ročník         (denné štúdium)

Mgr. Peter Kortiš
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,
miestnosť 316 b
Odborné zameranie: sociálna filozofia, teória menšinových práv, etika
E-mail: 2753976(zav.)student.ucm.sk


Sekretariát


Martina Drgoňová
Sekretárka Katedry psychológie, Katedry histórie a Katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033 5565 221
E-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk

Knižnica katedry

Výpožičné hodiny
Pondelok:
10:00 - 12:00
Streda: 10:00 - 12:00

Za výpožičky a knižnicu je zodpovedný: 
PhDr. Jozef Lenč, PhD.

 

Aktuality
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v štúdijnom odbore filozofia: Základné informácie
Ďalšie pokyny a dokument...
Milí študenti


Práve bol zverejnený nový harmonogram štúdia na letný semester a pokyny k odovzdávaniu záverečnej práce

Pokyny k odovzdávaniu práce
Upravený harmonogram štúd...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221