Personálne obsadenie

Vedenie katedry


Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.skdoc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
zástupca vedúceho katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
e-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk


PhDr. Jozef Lenč, PhD.

tajomník katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263
e-mail: jozef.lenc(zav.)ucm.sk
                  

Koordinátori

Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
koordinátor kreditového štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263

Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
koordinátor rigorózneho konania
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265
e-mail: andrej.rozemberg@ucm.sk doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
koordinátor programu Erasmus+
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk

Profesori 

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
prorektor pre kvalitu a vedu, VŠ pedagóg, garant PhD. študijného programu systematická filozofia a Bc. a Mgr. jednoodborového štúdia filozofia a aplikovaná filozofia, riaditeľ Centra pre bioetiku 

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk                  

Konzultačné hodiny
po dohode e-mailom na peter.sykora(zav.)ucm.sk 

CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile


prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 
VŠ pedagóg, spolugarant PhD. študijného programu systematická filozofia a Bc. a Mgr. dvojodborového štúdia učiteľstvo výchovy občianstva v kombinácii, člen Akademického senátu FF UCM v Trnavekatedrový koordinátor pre doktorandské štúdium

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, Telefón: 033 5565 264
e-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk 

Konzultačné hodiny
Pondelok: 14:50 - 15:45

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
Profile on Academia.edu
ORCID iD
Google Scholar profile

Docenti


doc. Mgr. Jana Tomašovičová PhD.
VŠ pedagóg, spolugarantka Bc. a Mgr. dvojodborového štúdia učiteľstvo výchovy občianstva v kombinácii, zástupkyňa vedúceho katedry, koordinátorka rozširujúceho štúdia, 

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262

                       Konzultačné hodiny

                       Pondelok: 11:30 - 12:30
                       Utorok: 12:00 - 13:00

                       Vedecko-pedagogický profil
                       CV - English version
                       ORCID iD
                       Google Scholar profile


doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
VŠ pedagóg, koordinátor pre program Erasmus+

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk 

Konzultačné hodiny
Pondelok: 12:00 - 12:45

Štvrtok: 16:15 - 17:00

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile

Odborní asistenti

Mgr. Peter Fraňo, PhD.
VŠ pedagóg, člen Akademického senátu FF UCM v Trnavevedúci katedry, správca katedrového webu a facebooku


Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk 

Konzultačné hodiny
Pondelok: 13:30 - 14:30

Streda: 14:00 - 15:00

Vedecko-pedagogický profil
CV - English version
Profile on Academia.edu
ORCID iD
Google Scholar profilePhDr. Jozef Lenč, PhD.
VŠ pedagóg, 
predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, predseda Akademického senátu UCM, tajomník katedry, správca katedrovej knižnice

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263
 
                       Konzultačné hodiny
                       Pondelok: 14:00 - 15:30

                       Streda: 13:00 - 14:30
                      
                       Vedecko-pedagogický profil
                       CV - English version
                       ORCID iD
                       Google Scholar profile


Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
VŠ pedagóg, koordinátor kreditového štúdia

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263
                       Konzultačné hodiny

                       Pondelok: 15:45 - 16:40
                       Utorok: 13:55 - 14:50

                       Vedecko-pedagogický profil
                       CV - English version
                       ORCID iD
                       Google Scholar profile


Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
VŠ pedagóg, koordinátor rigorózneho konania, koordinátor ŠVOČ

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265
                       Konzultačné hodiny
                       Štvrtok: 14:00 - 14:50
                       Piatok: 15:00 - 16:00                        
                     
   
                       Vedecko-pedagogický profil
                       CV - English version
                       ORCID iD
                       Google Scholar profile
                       

Post-doktorandi

Mariusz Lucjan Pisarski, PhD.

VŠ pedagóg

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, Telefón: 033 5565 263

e-mail: mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny
po dohode e-mailom na mariusz.lucjan.pisarski(zav.)ucm.sk

Doktorandi

1. ročník (denné štúdium)

Mgr. Sára Špirková 
interná doktorandka 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b 
Odborné zameranie: Súčasné koncepty autonómie a morálnej zodpovednosti v rámci neurovied a sociálnej psychológie. Metódy imputácie viny a morálnej zodpovednosti, štúdium mozgu a jeho poškodení, hľadanie určitého prepojenia medzi mysľou a mozgom.
e-mail: spirkova9(zav.)gmail.com

Mgr. Diana Vavríková
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: bioetika, filozoficko-etický pojem ľudskej dôstojnosti


2. ročník (denné štúdium)

Mgr. Ondrej Hriadel
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: filozofia mysle
2. ročník (externé štúdium)

Mgr. Yasin Keçeli
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: Cross-Cultural Comparative Research on Aesthetical Experiences of Beauty, psychology, aesthetics, cognitive studies
e-mail: keceliyasin(zav.)gmail.com


Mgr. Martin Poliačik 
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b 
Odborné zameranie: Zaoberá sa argumentáciou, v súčasnosti najmä v nadväznosti na štúdium interakcionistického modelu mysle.
e-mail: poliacik(zav.)kritickemyslenie.sk3. ročník        (denné štúdium)

Mgr. Pavlína Bakošová
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: metafyzika, analytická filozofia
e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk4. ročník            (denné štúdium)

Mgr. Peter Takáč
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b 
Odborné zameranie:
estetika, bioetika
e-mail: 2785103(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Lukáš Siegel
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316b
Odborné zameranie: etika
e-mail: 2785048(zav.)student.ucm.sk

Sekretariát


Martina Drgoňová
Sekretárka Katedry psychológie, Katedry histórie a Katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033 5565 221
E-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk

Knižnica katedry

Výpožičné hodiny
Pondelok: 14:00 - 15:30
Streda: 13:00 - 14:30

Za výpožičky a knižnicu je zodpovedný: 
PhDr. Jozef Lenč, PhD.

 

Aktuality
Výzva pre všetkých záujemcov o (budúce) cestovanie a absolventské stáže:

Informácie 
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221