Personálne obsadenie

Vedúci katedry


doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci katedry, správca katedrového webu a facebooku, garant študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária Nám. J  Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.frano(zav.)ucm.sk

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - ENGLISH VERSION

Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
Profile on Academia.edu
ORCID iD
Google Scholar profill

Zástupkyňa vedúceho katedry


doc. Mgr. Jana Tomašovičová PhD.
zástupkyňa vedúceho katedry, koordinátorka rozširujúceho štúdia, garantka študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262
e-mail: jana.tomasovicova(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version

Členovia katedry


prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
riaditeľ Centra pre bioetiku, garant študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 264
e-mail: peter.sykora(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profileprof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 
člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, katedrový koordinátor pre doktorandské štúdium, garant študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a, telefón: 033 5565 264
e-mail: matus.porubjak(zav.)ucm.sk
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
člen Akademického senátu FF UCM v Trnave, koordinátor pre porgram Erasmus+, garant študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň, denná a externá forma), systematická filozofia (3. stupeň, denná a externá forma) 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217a,telefón: 033 5565264
e-mail: tomas.cana(zav.)ucm.sk
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Výstupy tvorivej činnosti (filozofia a aplikovaná filozofia / systematická filozofia)


PhDr. Jozef Lenč, PhD., mim. doc.
predseda Akademického senátu FF UCM v Trnave, podpredseda Akademického senátu UCM, tajomník katedry, správca katedrovej knižnice, garant študijného programu učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (1. a 2. stupeň, denná a externá forma)
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217d, telefón: 033 5565 263
Výstupy tvorivej činnosti (učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
CV - English version
ORCID iD
Google Scholar profile


Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
koordinátor rigorózneho konania, koordinátor ŠVOČ
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217b, telefón: 033 5565 265
Google Scholar profile

PhDr. Tomáš Károly, PhD.
koordinátor kreditového štúdia
Kancelária: Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217c, telefón: 033 5565 262

Doktorandi

1. ročník (denné štúdium)

MgA. Dominik Novosád
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: stoická filozofia, v súčasnosti sa zaoberá predpokladmi využitia filozofie stoikov pre terapiu. 

Mgr. Filip Knižka
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: téma istoty vo vzťahu s Descartom a Wittgensteinom. 


2. ročník (denné štúdium)

Mgr. Kristián Valachovič
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: bioetika, transhumanizmus, genetické vylepšovanie


Mgr. Tomáš Gašpar
interný doktorand 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: transhumanizmus, posthumanizmus, etické súvislosti morálneho vylepšovania človeka, problém slobodnej vôle pri morálnom vylepšovaní, úloha kognitívnych schopností a emócií v ľudskom konaní

3. ročník (denné štúdium)

Mgr. Sára Špirková
interná doktorandka 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Súčasné koncepty autonómie a morálnej zodpovednosti v rámci neurovied a sociálnej psychológie. Metódy imputácie viny a morálnej zodpovednosti, štúdium mozgu a jeho poškodení, hľadanie určitého prepojenia medzi mysľou a mozgom.

4. ročník (denné štúdium)

Mgr. Ondrej Hriadel
interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: filozofia mysle

4. ročník (externé štúdium)

Mgr. Yasin Keçeli
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 
S1.1.
Odborné zameranie: Cross-Cultural Comparative Research on Aesthetical Experiences of Beauty, psychology, aesthetics, cognitive studies
e-mail: keceliyasin(zav.)gmail.com

Mgr. Martin Poliačik
externý doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: Zaoberá sa argumentáciou, v súčasnosti najmä v nadväznosti na štúdium interakcionistického modelu mysle.

e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk


4. ročník (denné štúdium)

Mgr. Peter Takáč (prerušené štúdium)

interný doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: estetika, bioetika
e-mail: 2785103(zav.)student.ucm.sk


Mgr. Pavlína Bakošová (prerušené štúdium)
interná doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť S1.1.
Odborné zameranie: metafyzika, analytická filozofia

e-mail: 2762597(zav.)student.ucm.sk

Sekretariát katedry

Martina Drgoňová

Sekretárka Katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209a Telefón: 033/5565 279
e-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk

Aktuality
Poď študovať filozofiu a aplikovanú filozofiu alebo učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii na našu katedruKatedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave patr...
Na základe periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti sa naša katedra umiestnila na popredných miestach v rámci porovnávania vš...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221