Štúdium

Príď k nám študovať praktickú filozofiu!

Študuj filozofiu a aplikovanú filozofiu alebo výchovu k občianstvu v kombinácii na našej katedre 


Chceš pochopiť svet v hlbších súvislostiach? Odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme? Zaujíma ťa otázka, ako moderná veda a technológie ovplyvnia život človeka? Fascinujú ťa etické aspekty klonovania človeka, kmeňových buniek, trans- a post humanizmu? Chceš vedieť, čo môžeme využiť z antického myšlienkového dedičstva pre porozumenie súčasného sveta? V čom spočíva existenciálna kríza moderného človeka? Aké sú základy kresťanského, islamského a indického myslenia? Potom príď k nám študovať praktickú (aplikovanú) filozofiu. 

Všetky tieto témy a ešte oveľa viac pokrývajú predmety vyučované v rámci akreditovaného bakalárskeho a magisterského študijného programu „Filozofia a aplikovaná filozofia“, jediného svojho druhu na Slovensku. 


Na aký program sa prihlásiť?:

 • filozofia a aplikovaná filozofia (bc. a mgr. / denná a externá forma štúdia) (jednoodborové štúdium)
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (bc. a mgr. / denná a externá forma štúdia) (v kombinácii s jedným ďalším predmetom: slovenský, anglický, nemecký, ruský, francúzsky jazyk a literatúra, história)
 • systematická filozofia (PhD. / denná a externá forma)
 • rigorózne konanie (PhDr.)
 • rozširujúce štúdium


Čo ťa naučíme: 

 • rozumieť argumentom, správne ich formulovať či spochybniť. 
 • myslieť komplexne, kriticky a kreatívne. 
 • integrovať a obhájiť svoje vlastné nápady. 
 • hovoriť presvedčivo, písať jasne a logicky správne. 
 • orientovať sa v dôležitých životných situáciách a racionálne sa rozhodovať. 
 • hlbšie sa zamýšľať nad problémami 21. storočia.        


Prečo prísť študovať práve k nám? 
  
 

 • Sme kolektív slobodných a nezávisle mysliacich ľudí, ktorí je pripravení spolu s tebou preskúmať každý problém. 
 • Súčasťou katedry je jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré ako prvé svojho druhu na Slovensku založil prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. Centrum sa zameriava na výskum vplyvu moderných technológií na človeka, hodnoty a spoločnosť. 
 • Skúmame problémy, ktoré trápia dnešnú spoločnosť: etické aspekty editovania ľudského genómu, očkovania, biotechnologického vylepšovania človeka a pod. 
 • Na našej katedre dostaneš priestor stráviť semester v zahraničí (Nemecko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Turecko) a spoznávať tak nových ľudí a krajinu. 
 • Pravidelne nás môžeš vidieť vystupovať v rôznych médiách (Denník N, televízia TA3, TvSme, Večera s Havranom). 
 • Okrem štandardného vzdelávania organizujeme zaujímavé podujatia, diskusie a prednášky (Sci-fi filozofia v Malom Berlíne, Noc filozofie).
 • U nás môžeš študovať denne, externe alebo s individuálnym študijným plánom.


Uplatnenie nájdeš v súkromnej, verejnej, umeleckej sfére a vo všetkých oblastiach, v ktorých jazykový prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu. Naši absolventi pracujú napríklad ako učitelia, vedeckí pracovníci, redaktori, editori, lektori, konzultanti, novinári, copywriteri, dátoví analytici a zastávajú rôzne manažérske pozície (brand manager, office manager, PR manager, projektový manager).


Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu

  Ak nám chceš poslať email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk

Ak chceš vedieť viac o živote našej katedry: pozri si na našu katedrovú FB stránku

Ak chceš vedieť viac o transhumanizme: pozri si našu FB stránku Transhumanizmus

Aktuality
Všetkých študentov a priaznivcov filozofie pozývame na katedrový turistický výlet do okolia Smoleníc, ktorý sa uskutoční v utorok 7. 6. 2022. Odchod z Trnavy je o 8:50. Pre bli...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221