Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia, Výchova k občianstvu

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok.

- pre prijatie sú rozhodujúce výsledky v profilových predmetoch: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

- uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčeniaMagisterské štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok

- podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

- uchádzač môže mať bakalársky titul aj z iných programov ako filozofia, najmä (no nielen): etika, estetika, učiteľstvo akademických predmetov – filozofia / náuka o spoločnosti / výchova k občianstvu

- prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia – vykonanie jednotlivých predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A – D. (V inom prípade môže dekan FF UCM rozhodnúť o vykonaní prijímacej skúšky, prípadne pohovoru.)

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky)


Bližšie informácie o prijímacom konaní: Aktuálne informácie o prijímacom konaní na FF UCM

Aktuality
ŠVOČ 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (v stredu) o 10:00. Čís...
Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie počas letného semestra akademického roku 2019/2019 nájdete na tomto odkaze 
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221