Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia, Výchova k občianstvu

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok.

- pre prijatie sú rozhodujúce výsledky v profilových predmetoch: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

- uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčeniaMagisterské štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok

- podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

- uchádzač môže mať bakalársky titul aj z iných programov ako filozofia, najmä (no nielen): etika, estetika, učiteľstvo akademických predmetov – filozofia / náuka o spoločnosti / výchova k občianstvu

- prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia – vykonanie jednotlivých predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A – D. (V inom prípade môže dekan FF UCM rozhodnúť o vykonaní prijímacej skúšky, prípadne pohovoru.)

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky)


Bližšie informácie o prijímacom konaní: Aktuálne informácie o prijímacom konaní na FF UCM

Aktuality
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v štúdijnom odbore Systematická filozofiazákladné informácie 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221