Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia, Výchova k občianstvu

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok.

- pre prijatie sú rozhodujúce výsledky v profilových predmetoch: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

- uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčeniaMagisterské štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok

- podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

- uchádzač môže mať bakalársky titul aj z iných programov ako filozofia, najmä (no nielen): etika, estetika, učiteľstvo akademických predmetov – filozofia / náuka o spoločnosti / výchova k občianstvu

- prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia – vykonanie jednotlivých predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A – D. (V inom prípade môže dekan FF UCM rozhodnúť o vykonaní prijímacej skúšky, prípadne pohovoru.)

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky)


Bližšie informácie o prijímacom konaní: Aktuálne informácie o prijímacom konaní na FF UCM

Aktuality
Výzva pre študentov na zaslanie prihlášky na Erasmus+ mobility uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 
Všetkých študentov, pedagógov a priaznivcov filozofie a života srdečne pozývame na tradičné podujatie Oštiepok a víno. Podujatie sa uskutoční 5.12.2018 od 17:30 v miestnosti...
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106