Aktuality

Študenti prvých ročníkov bc. a mgr. štúdia, ktorým FF UCM ponúkla možnosť študovať na základe individuálneho harmonogramu štúdia z dôvodu neotvorenia externého programu štúdia, kontaktujte pre bližšie informácie k procesu výučby vedúceho katedry dr. Petra Fraňa na e-mailovej adrese: peter.frano(zav.)ucm.sk 

 

Pokyny k štátnym skúškam pre končiacich študentov:


 • Študent sa na štátnu skúšku dostaví v čase, ktorý určila katedra v časovom harmonograme. 
 • Okrem vyhradeného času sa študenti nemajú zdržiavať v budove UCM.    

K štátnej skúške je potrebné si priniesť: 
  
 • - 1 CD v pevnom priesvitnom obale, CD musí mať tlačený popis s predpísanými údajmi (nie rukou písaný), 
 • - 2x Licenčná zmluva pre CRZP (vytlačiť z AISu a podpísať), 
 • - 2x Licenčná zmluva pre vysokú školu (vytlačiť z AISu a podpísať), 
 • - vlastné písacie potreby. 
 
 

Dizertačná skúška na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie

Dňa 2. 7. 2020 od 10:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave. Dizertačná skúška sa uskutoční prostredníctvom online konferencie na linku: 

https://meet.jit.si/Dizertacna_skuska_KFaAF


Meno doktoranda: Mgr. Pavlína Bakošová
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Oponent: prof. PhDr. František Novosád, CSc. 

Predseda komisie
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Členovia komisie
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (SAV)
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
prof. PhDr. František Novosád, CSc. 

Tajomník komisie
Mgr. Lukáš Siegel 

Milí študenti


Pomaly sa blíži koniec semestra odovzdávanie vašich záverečných prác a príprava na štátne skúšky. Nezabudnite preto na nasledovné záležitosti: 

1) Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovanie na štátnu skúšku nájdete na tomto odkaze:

- nezabudnite si najmä včas od školiteľa vypýtať zadanie práce, ktoré vám musí poslať
- pred nahratím do AISu musíte mať od školiteľa e-mailový súhlas, že súhlasí s nahratím práce do AISu
- v AISe sa nezabudnite prihlásiť na štátnu skúšku!!! 

2) Harmonogram kolokviálnych skúšok nájdete na tomto odkaze: pozriete sa na skratku vášho odboru

3) Štátnicové otázky nájdete podľa odborov na stránke katedry: sekcia Štúdium / Informácie k štúdiu / Štátne skúšky:

 
Milí študenti

Priebeh a okruhy tém na augustové štátne kolokviálne skúšky nájdete zverejnené na katedrovej stránke v sekcii Informácie k štúdiu / Štátne skúšky:

Odkaz na katedrové stránky 

 

HARMONOGRAM AUGUSTOVÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

Odkaz

 
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v štúdijnom odbore filozofia: Základné informácie

Ďalšie pokyny a dokumenty nájdete na: nasledujúcom odkaze

 
Milí študenti

Práve bol zverejnený nový harmonogram štúdia na letný semester a pokyny k odovzdávaniu záverečnej práce: 

Pokyny k odovzdávaniu práce
Upravený harmonogram štúdia

 

!AKTUÁLNE!

Úprava harmonogramu letného semestra v akademickom roku 2019/2020:
Link

 
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • Facebook katedry
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221