Aktuality

ŠVOČ 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (v stredu) o 10:00. Číslo miestnosti a podrobné inštrukcie späté s priebehom Vám budú včas oznámené. Vaše práce musíte odovzdať v jednej tlačenej verzii dr. Rozembergovi a taktiež v elektronickej podobe na adresu: andrej.rozemberg(zav.)post.sk najneskôr do 31. marca 2019. 

Harmonogram ŠVOČ pre študentov
Vzor titulnej a poslednej strany

 

Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie počas letného semestra akademického roku 2019/2019 nájdete na tomto odkaze 

 
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Vás srdečne pozýva na prezentáciu novej knihy doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD. s názvom Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida. Podujatie sa uskutoční dňa 26. februára 2019 o 14:00 hod. v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave: plagát
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila publikáciu Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej je zaradený aj  výskumný projekt APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, pod vedením prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM a Centra pre bioetiku, ktorý agentúra zaradila  medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Bližšie informácie (str. 52-53):

https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html 

 
 

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta postdoktoranda na 3 roky v multidisciplinárnom projekte.

Podmienka: PhD. titul v niektorom z nasledujúcich (alebo príbuzných) odborov: filozofia, etika, etnológia, antropológia, politológia, sociológia, umenoveda. 

Prihlášky posielajte do 25. januára 2019

Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete tu

 

Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie počas skúškového obdobia zimného semestra nájdete na tomto odkaze

 

Výzva pre študentov na zaslanie prihlášky na Erasmus+ mobility uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 

 

Všetkých študentov, pedagógov a priaznivcov filozofie a života srdečne pozývame na tradičné podujatie Oštiepok a víno. Podujatie sa uskutoční 5.12.2018 od 17:30 v miestnosti S.02.Plagát podujatia. Fcb udalosť Oštiepok a víno.

 

Všetkých študentov a priaznivcov filozofie srdečne pozývame na diskusiu s prof. Františkom Novosádom, ktorá bude spojená s prezentáciou jeho najnovšej knihy Zabudnúť na Marxa. Podujatie sa uskutoční v pondelok 19. 11. 2018 o 19:00 hod v Malom Berlíne v Trnave. Diskusiu organizuje časopis Ostium:

Diskusia s prof. Františkom Novosádom

Plagát

 
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • Facebook katedry
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221