Aktuality
 

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v štúdijnom odbore Systematická filozofiazákladné informácie 

 

Všetkých študentov a priaznivcov filozofie pozývame na prednášku doc. Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Filozofický ústav Akadémie vied ČR) s názvom: Obrat k prostorovosti (spatial turn) ve filosofii 20. století. Prednáška sa uskutoční v utorok 16. apríla 2019 o 10.00 h v miestnosti H 1.5.: plagát k podujatiu 

 
 

Milí študenti a priaznivci antickej filozofie
Všetkých srdečne pozývame na prednášky našich troch kolegov z UK v Prahe a UMB v Banskej Bystrici:


13:30 - 14:30     dr. Eliška Fulínová, Ph.D. (Univerzita Karlova, CZ)

Pokrok nebo úpadek? Ambivalentní hodnocení kultury v archaickém řeckém myšlení

14:30 - 15:30     doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. (UMB v Banskej Bystrici, SK): 

Politická filozofia u kynikov


15:30 - 16:30     Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (Univerzita Karlova, CZ)

Reinkarnace u presokratiků  a povahaduše

Podujatie sa uskutoční dňa 3. apríla (streda) od 13:30 v miestnosti Z0.3: plagát k podujatiu

 

ŠVOČ 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (v stredu) o 10:00. Číslo miestnosti a podrobné inštrukcie späté s priebehom Vám budú včas oznámené. Vaše práce musíte odovzdať v jednej tlačenej verzii dr. Rozembergovi a taktiež v elektronickej podobe na adresu: andrej.rozemberg(zav.)post.sk najneskôr do 31. marca 2019. 

Harmonogram ŠVOČ pre študentov
Vzor titulnej a poslednej strany

 

Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie počas letného semestra akademického roku 2019/2019 nájdete na tomto odkaze 

 
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Vás srdečne pozýva na prezentáciu novej knihy doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD. s názvom Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida. Podujatie sa uskutoční dňa 26. februára 2019 o 14:00 hod. v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave: plagát
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila publikáciu Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej je zaradený aj  výskumný projekt APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, pod vedením prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM a Centra pre bioetiku, ktorý agentúra zaradila  medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Bližšie informácie (str. 52-53):

https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html 

 
 
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • Facebook katedry
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221