313011W276 Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

313011W276

Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca


Názov projektu: Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca


Kód projektu: 313011W276


Miesto realizácie projektu: UCM Trnava, Nám. J. Herdu 2, Filozofická fakulta


Prijímateľ: UCM Trnava, Nám. J. Herdu 2, Filozofická fakulta


Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel


Výška poskytnutého NFP: 294 926,63 €


Pracovisko: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Filozofická fakulta UCM


Opis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie VV potenciálu na UCM v oblasti skúmania dopadov emergentných technológií na spoločnosť a človeka prostredníctvom stabilizovania a rozvoja existujúcich výskumno-vývojových kapacít s dôrazom na rozšírenie medzinárodnej spolupráce. Výskumno-vývojový projekt sa zameriaval na produktovú líniu RIS 3 "podpora netechnologických inovácií s využitím spoločenskovedných a humanitných vedomostí", resp. na "výskum dopadu technológií na spoločnosť a jedinca" v rámci znalostnej oblasti "kreatívny priemysel". V rámci projektu sa realizovala hlavná aktivita, ktorou bol výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca. Išlo o nezávislý výskum a vývoj s cieľom lepšie porozumieť aké výhody, ale aj riziká prinášajú vybrané emergentné technológie pre život človeka a fungovanie spoločnosti.

V projekte spolupracoval profesor S. C. Chima ako expert na problematiku genetického ochorenia kosáčikovej anémie v Afrike, čo je najrozšírenejšie genetické ochorenie vo svete a predovšetkým v Afrike, kde sa každročne s touto zatiaľ neliečiteľnou, život ohrozujúcouchorobou rodí viac 150 tisíc detí. V projekte v rámci úzkej spolupráci s prof. P. Sýkorom, vedúcim projektu, sa prof. S. C. Chima podieľal na skúmaní etických aspektov z perspektívy verejného zdravotníctva a celospoločenských dopadov spojených s možným budúcim využitím emergentných technológií liečby tejto dedičnej choroby pomocou editovania génov. Profesor Sylvester C. Chima, MD, LLM, LLD, Head of Programme of Bio & Research Ethics and Medical Law, College of Health Sciences, University of KwaZulu-Natal Durban, South Africa je jedným najpoprednejších afrických bioetických odborníkov. Pôvodne zameraním neuropatológ, pôsobil niekoľko rokov v univerzitných nemocniciach v USA (Howard University Hospital, Howard University, Washington DC a Yale-New Haven Hospital of Yale University) a vo výskumnom ústave National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. Momentálne už niekoľko rokov pôsobí na Univerzite KwaZulu-Natal v Durbane. Čo sa týka jeho domovskej inštitúcie, Univerzita KwaZulu-Natal v Durbane patrí k jedným z najlepších v Afrike, v najnovšom hodnotení 1400 najlepších univerzít na svete pre rok 2020 (The Times Higher Education World University Rankings 2020 ) saumiestnila na 401-500 mieste rebríčka univerzít (pre porovnanie Univerzita Komenského sa v tomto hodnotení umiestnila 1000+ mieste). Spolupráca s prof. S.C. Chimom prebiehala na viacerých úrovniach - od vzájomnej výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom internetu, cez spoločnú účasť a príspevky na medzinárodných konferenciách, až po návštevu prof. Petera Sýkoru pracoviska prof. S. Chimuna Univerzite KwaZulu-Natal v Durbane:

1) Prof. S. C. Chima organizoval a riadil diskusiu v rámci celoafrickej konferencie Ethics, Human Rights and Medical Law, Africa Health. 7.- 9. June 2017, Johannesburg, Južná Afrika, kde vystúpil prof. Peter Sýkora s plenárnou prednáškou k problematike riešenej v tomto projekte pod názvom "Germline gene therapy in the era of precise genome editing, ethics and implications for treatment of genetic disorders in Africa." Po konferencii prof. Peter Sýkora navštívil pracovisko prof. S. Chimuna Univerzite KwaZulu-Natal v Durbane.

2) Spoločný príspevok/prednáška o problematike riešenej v projekte, na medzinárodnej konferencii 33rd EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE 7 – 10 August 2019, University of Oslo, Oslo, Nórsko, pod názvom Germline gene therapy of sickle-cell disease and beta-thalassemia needs to change the gene therapy paradigm. Autori: Sýkora, Peter and Chima, Sylvester C.

3) Vzájomná výmena vedeckých informácií, konzultácie a príprava rukopisu spoločnej vedeckej publikácie pod názvom: Germline gene therapy of sickle-cell disease from the perspectives of global ethics and public health. Momentálne sa rukopis prepracováva sa na základe pripomienok recenzentov z medzinárodného časopisu Bioethics.

Projektové publikácie

The Council of Europe should not reaffirm the ban on germline genome editing in humans. EMBO Reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 11 (2017), pp. 1871-1872. Impact factor 8,568 (doi: 10.15252/embr.201745246)

Germline gene therapy is compatible with human dignity. EMBO Reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 12 (2017), p. 2086, Impact factor 8,568 (doi: 10.15252/embr.201745378)


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca 313011W276, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: https://www.opii.gov.sk/

Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221