Centrum pre bioetiku: pracovníci

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. - riaditeľ Centra pre bioetiku

osobná stránka

Vzdelanie: 
1981: RNDr. (biológia), Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1993: PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1997: Doc. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Pôsobenie v zahraničí:
1989 : Postdoctoral Researcher, Department of Genetics, University of Glasgow, Glasgow,
1990 Postdoctoral Research Associate, Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, USA
1993 - 1994 : Visiting Fellow, Department of Logic, Methodology, and Philosophy of Science, London School of Economics, London, UK
1994 : Research Associate, Biology Department, Emory University, Atlanta, USA
1995 : Visiting Professor, Department of Anthropology, Emory University, Atlanta, USA
Aktivity v bioetickej oblasti:
Bioetická expertíza pre Ústavný súd SR v otázke interrupcií
Člen Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
Vice-prezident Bioetickej komisie Slovenskej sekcie UNESCO
prednáša kurz Bioetika I. a III. v rámci magisterského štúdijného programu z filozofie na Katedre filozofie FF UCM
2003-2005: člen Centrálnej etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
2005-súčasnosť: člen predsedníctva Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá funguje ako národná bioetická komisia SR.
2005-súčasnosť: začlenený do databázy expertov UNESCO pre bioetiku (GEO- Global Ethics Observatory group)
Vybrané bioetické publikácie:
* Sýkora, P.: O potrebe globálnej bioetiky. Filozofia, roč. 62, č.3, 2007
* Sýkora, P. : Treba život každej ľudskej zygoty bezpodmienečne chrániť? Filozofia, roč.61, č.7, str. 562-568, 2006
* Sýkora,P.: Môže existovať globálna etika v multikultúrnom svete? In: F. Novosad, M. Muránsky, R. Karul (eds.) - Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col, str. 106-112, Bratislava 2006,
* Sýkora, P.: Bioethics in Liberal-Democratic Societies. In: Scepticism and Hope: Sixteen Contemporary Slovak Essays. M. Kollár (ed.), Kalligram, Bratislava, 1999, s. 255-273.
* Sýkora, P.: Koncepcia ľudskej dôstojnosti v Európskej únii. In: P. Sýkora, P. Kopecký a V. Kuhnová (eds.) Slovensko v priestore Európskej únie-výzva pre sociálne, ekonomické a právne vedy. FSEV UK - SAEŠ, Bratislava, 2004, str.25-30,


Prof. PhDr. Peter Jemelka, Dr.

* prednáša kurz environmentálna etika v rámci doktorandského štúdia na KF FF UCM v Trnave
* prednáša kurz bioetiky v rámci mag.studia na Inštitutu filozofie a etiky FF PU Prešov
* prednáša bioetiku na katedre OV PdF MU Brno
* riešitel projektu FRVŠ MŠ ČR č. 978/2008 „Tvorba nového předmětu Bioetika pro studující učitelství občanské výchovy a základů společenských věd


Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.

odborná asistentka na Katedre filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA
Vzdelanie:
* Mgr. - filozofia - nem. jazyk a literatúra, FF UK v Bratislave (1996)
* PhD. - dejiny filozofie (2000)
Vybrané publikácie :
* Človek vo veku techniky. In: Filozofia, roč. 59, 2004/8. ISSN 0046-385 X.
* Zápas o identitu človeka. In: Šulavíková, B., Višňovský, E. (ed.): Ľudská prirodzenosťa kultúrna identita. Bratislava, Iris 2006. Str. 165 - 185. ISBN 80- 89238-04-1.
* Poznaniu predchádza porozumenie. Ostium, roč. 3, 2007/4. ISSN 1336- 6556.
* Človek vo veku techniky. In: Filozofia, roč. 59, 2004/8. ISSN 0046-385 X.
* Výzva techniky len pre Martina Heideggera? In: Filozofia, roč. 57, 2002/5. ISSN 0046-385 X.
* Prežije kultúra v masovej spoločnosti?. In: J. Krob, E. Višňovský(ed.): Človek, príroda, kultúra. Brno, Masarykova univerzita 2005. Str. 68 - 76. ISBN 80- 210-3757- 1.


ThDr. René Balák, PhD.

* spoluriešiteľ vedecko-výskumného projektu z bioetiky VEGA
* prednáša kurz Bioetika II. a III. v rámci magisterského štúdijného programu z filozofie na Katedre filozofie FF UCM 


Mgr. Juraj Odorčák, PhD.

Vzdelanie: 

2008: Mgr, Filozofia, Katolícka univerzita v Ružomberku

2013: PhD., Systematická filozofia, Katolícka univerzita v Ružomberku

Vybrané publikácie:

*ODORČÁK, J.: Kritika transhumanistickej kritiky Friedricha Nietzscheho. In: Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 552-563. 

*ODORČÁK, J.: Identita, konštitúcia a perzistencia. In: Problémy identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. Ružomberok : Verbum, 2010.

*ODORČÁK, J.: Realizmus, perdurantizmus a jeho praktické dôsledky. In: Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 375-386.

*ODORČÁK, J.: Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus. In: Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 472-481.

*ODORČÁK, J.: Kopírovanie zabíja identitu osoby. In: Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 367-377.


Centrum pre bioetiku

Aktuality
Dňa 15. 6. 2018 sa spúšťa elektronický predzápis predmetov, ktorý potrvá do 13. 7. 2018. Prosíme študentov, aby si zapisovali predmety v súlade s priloženými hárkami:

2. ročník...
Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave počas skúškového obdobia LS nájdete na tomto odkaze
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106