Centrum pre bioetiku: Pracovníci

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Riaditeľ Centra pre bioetiku (CB).

Vzdelanie: 
1981: RNDr. (biológia), Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1993: PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1997: Doc. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Pôsobenie v zahraničí:
1989 : Postdoctoral Researcher, Department of Genetics, University of Glasgow, Glasgow,
1990 Postdoctoral Research Associate, Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, USA
1993 - 1994 : Visiting Fellow, Department of Logic, Methodology, and Philosophy of Science, London School of Economics, London, UK
1994 : Research Associate, Biology Department, Emory University, Atlanta, USA
1995 : Visiting Professor, Department of Anthropology, Emory University, Atlanta, USA
Aktivity v bioetickej oblasti:
Bioetická expertíza pre Ústavný súd SR v otázke interrupcií
Člen Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
Vice-prezident Bioetickej komisie Slovenskej sekcie UNESCO
prednáša kurz Bioetika I. a III. v rámci magisterského štúdijného programu z filozofie na Katedre filozofie FF UCM
2003-2005: člen Centrálnej etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
2005-súčasnosť: člen predsedníctva Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá funguje ako národná bioetická komisia SR.
2005-súčasnosť: začlenený do databázy expertov UNESCO pre bioetiku (GEO- Global Ethics Observatory group)
Vybrané bioetické publikácie:
* Sýkora, P.: O potrebe globálnej bioetiky. Filozofia, roč. 62, č.3, 2007
* Sýkora, P. : Treba život každej ľudskej zygoty bezpodmienečne chrániť? Filozofia, roč.61, č.7, str. 562-568, 2006
* Sýkora,P.: Môže existovať globálna etika v multikultúrnom svete? In: F. Novosad, M. Muránsky, R. Karul (eds.) - Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col, str. 106-112, Bratislava 2006,
* Sýkora, P.: Bioethics in Liberal-Democratic Societies. In: Scepticism and Hope: Sixteen Contemporary Slovak Essays. M. Kollár (ed.), Kalligram, Bratislava, 1999, s. 255-273.
* Sýkora, P.: Koncepcia ľudskej dôstojnosti v Európskej únii. In: P. Sýkora, P. Kopecký a V. Kuhnová (eds.) Slovensko v priestore Európskej únie-výzva pre sociálne, ekonomické a právne vedy. FSEV UK - SAEŠ, Bratislava, 2004, str.25-30,


doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa CB, výskumný pracovník.

odborná asistentka na Katedre filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA
Vzdelanie:
* Mgr. - filozofia - nem. jazyk a literatúra, FF UK v Bratislave (1996)
* PhD. - dejiny filozofie (2000)
Vybrané publikácie :
* Človek vo veku techniky. In: Filozofia, roč. 59, 2004/8. ISSN 0046-385 X.
* Zápas o identitu človeka. In: Šulavíková, B., Višňovský, E. (ed.): Ľudská prirodzenosťa kultúrna identita. Bratislava, Iris 2006. Str. 165 - 185. ISBN 80- 89238-04-1.
* Poznaniu predchádza porozumenie. Ostium, roč. 3, 2007/4. ISSN 1336- 6556.
* Človek vo veku techniky. In: Filozofia, roč. 59, 2004/8. ISSN 0046-385 X.
* Výzva techniky len pre Martina Heideggera? In: Filozofia, roč. 57, 2002/5. ISSN 0046-385 X.
* Prežije kultúra v masovej spoločnosti?. In: J. Krob, E. Višňovský(ed.): Človek, príroda, kultúra. Brno, Masarykova univerzita 2005. Str. 68 - 76. ISBN 80- 210-3757- 1.


doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.

Administrácia CB, výskumný pracovník.

Vzdelanie

2008: Mgr, Filozofia, Katolícka univerzita v Ružomberku

2013: PhD., Systematická filozofia, Katolícka univerzita v Ružomberku

Vybrané publikácie:

*ODORČÁK, J.: Kritika transhumanistickej kritiky Friedricha Nietzscheho. In: Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 552-563. 

*ODORČÁK, J.: Identita, konštitúcia a perzistencia. In: Problémy identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. Ružomberok : Verbum, 2010.

*ODORČÁK, J.: Realizmus, perdurantizmus a jeho praktické dôsledky. In: Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 375-386.

*ODORČÁK, J.: Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus. In: Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 472-481.

*ODORČÁK, J.: Kopírovanie zabíja identitu osoby. In: Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 367-377.

*ODORČÁK, J.: Prezentizmus a plynutie času. In: Ostium, 2016, roč. 12, č. 4.

*ODORČÁK, J.: Prezentizmus a prítomný moment. In: Ostium, 2017, roč. 13, č. 1.

*ODORČÁK, J.: Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť. In: Ostium, 2017, roč. 13, č. 4.

*ODORČÁK, J.: Paradox automatizácie. In: FRAŇO, P., JAKÚBEKOVÁ, M., TAKÁČ, P. (eds): Loquere II, Trnava: UCM, 2018.

*ODORČÁK, J.: Neuroadministratívne zariadenia a autonómia subjektu. In: Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 449-457.


doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.

Výskumný pracovník CB.

odborný asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozfie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA.

Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.

Výskumný pracovník CB.

odborný asistentka na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA.

Mariusz Pisarski, PhD.

Výskumný pracovník CB.

post-doktorand na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA.


Mgr. Peter Takáč

Doktorand.

interný doktorand na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA.

Mgr. Lukáš Siegel

Doktorand.

interný doktorand na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA.

Mgr. Pavlína Bakošová

Doktorandka.

interná doktorandka na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA.

Mgr. Ondrej Hriadel

Doktorand.

interný doktorand na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave
spoluriešiteľ vedeckovýskumných projektov z bioetiky APVV a VEGA.

Centrum pre bioetiku

Aktuality
Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v akademickom roku 2022/2023 nájdete na tomto odkaze 
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221