APVV-0379-12 Publikácie, prednášky na konferenciách


APVV-0379-12 Publikácie, prednášky na konferenciách


2013

Sýkora, P. (2013). Od biologického kybertextu ku genetickej poézii. World Literature Studies roč. 5(22), č.5, s. 39-53, 2013.

2014

Odorčák, J. (2014). Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus. Filozofia roč.69, 2014, č.6, s. 472-481.

Sýkora, P. (2014a). Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu. Filozofia roč. 69, 2014, č.6, s. 514-525.

Sýkora, P. (2014b). Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Filosofický časopis roč. 62, 2014, č.6, s. 819-830.

Tomašovičová, J.(2014). Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme. Filozofia roč.69, 2014, č.6, s.461-471.

Višňovský, E. (2014). Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2014, ISBN 978-80-224-1401-2.

2015

Odorčák, J. (2015a). Kopírovanie zabíja identitu osoby. Filozofia roč.70, č.5, str.367-377.

Odorčák, J. (2015b). Uploading osoby. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Petrjánošová, M. (2015). Human enhancement and transhuman technologies in Slovak media discourses. In Communication Today, vol. 6, no. 2, p. 50-61.

Popper, M. (2015). Vylepšovanie človeka z pohľadu liminality. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015,Goetheho inštitút, Bratislava.

Sýkora, P. (2015a). Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti. Filozofia roč.70, č.5, str. 329-342.

Sýkora, P. (2015b).. Ethics of  human germ-line modifications in the era of precise genome editing technologies. Enhancing Understanding of Enhancement. INTERNATIONAL CONFERENCE organized by the Center for the Study of Bioethics and The Hastings Center, Belgrade, Serbia, 27– 28 October 2015.

Sýkora, P.(2015c). Revisiting A. Buchanan´s criticism of The Extreme Connectedness Argument. 29th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Ghent, Belgium, August 19 – 22, 2015.

Sýkora, P., (2015d). Etika manipulácií s ľudskou DNK. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Sýkora, P., Bianchi, G., Popper, M., Baboš, P., (2015). Postoje Slovákov k najmodernejším technológiám – výskum na reprezentatívnej vzorke 1400 respondentov. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Tomašovičová, J. (2015a). Filozoficko-etické aspekty moderných technológií. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Tomašovičová, J.(2015b). Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania. Filozofia roč.70, č.5, str. 356-366

Višňovský E. (2015a). Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Višňovský E. (2015b). Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu. Filozofia roč.70, č.5, str. 343-355.

2016

Bianchi, G. (2016). Theoretical contexts of the diversity of attitudes to progressive therapies in Slovakia. Oral presentation at: Promises and Perils of Emerging Technologiesfor Human Condition, International Symposium, Bratislava,November 7th, 2016.

Gráfová, L. (2016). The Critique of taking smart pills by students within academia from the perspective of MacIntyre´s virtue ethics. Poster. 13th World Congress of Bioethics IAB 2016, 14-17 June,  Edinburgh.

Odorčák, J. (2016). Čo je transhumanizmus? Konferencia „Budúcnosť filozofie“, 25.8.2016, Poprad.

Popper, M. (2016a). Human Enhancement and the Concept of liminality. Human Affairs vol. 26, no. 2, p. 128-139. 

Popper, M. (2016b). Optimism and Pesimism in Public Attitudes towards Strong Life Extension: Results from Focus Group Discussions.Oral presentation at: Promises and Perils of Emerging Technologiesfor Human Condition, International Symposium, Bratislava,November 7th, 2016.

Sýkora, P. (2016a). The safety issue of human germ-line modifications in the era of precise genome editing.Oral presentation. 13th World Congress of Bioethics IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Sýkora. P. (2016b). Safety Issues in Human Genome Editing. Oral presentation at: Promises and Perils of Emerging Technologiesfor Human Condition, International Symposium, Bratislava,November 7th, 2016.

Tomašovičová, J. (2016). Relevantnosť antropologických konceptov vo veku biovedeckého výskumu. Konferencia „Filozofická antropológia namiesto metafyziky konania", 13.-15. 4. 2016, Modra – Harmónia.

2017

Bianchi, G. (2017). Attitudes to progressive gene therapies in Slovakia in the light of the ethical dimensions of human enhancement. In: Promises and Perils of Emerging Technologies for Human Condition. P. Sýkora (ed). Peter Lang GmbH, Bern with cooperation Vyd. VEDA, Bratislava (v tlači).

Gráfová, L. (2017). Etika užívania chytroliekov v kontexte MacIntyrovej etiky cností. Filozofia, Roč. 72, 2017, č. 1, 24-30.

Odorčák, J. (2017a). Prezentizmus a prítomný moment. Ostium: internetový časopis pre humanitné odbory. ISSN 1336-6556, roč. 13, č. 1 (2017).

Odorčák, J. (2017b). Transhumanism and immortality. In: Promises and Perils of Emerging Technologies for Human Condition. P. Sýkora (ed). Peter Lang GmbH, Bern with cooperation Vyd. VEDA, Bratislava (v tlači).

Popper, M (2017). Liminal hotspots, transhumanism, and posthumanism. In: Promises and Perils of Emerging Technologies for Human Condition. P. Sýkora (ed). Peter Lang GmbH, Bern with cooperation Vyd. VEDA, Bratislava (v tlači).

Sýkora. P. (2017). Germline Gene Therapy in the Era of Precise Genome Editing: How Far Should We Go? In: Marta Soniewicka (Editor): The Ethics of Reproductive Genetics: Between Utility, Principles, and Virtues (Philosophy and Medicine) Vyd. Springer.Aktuality
Po dlhej dvojročnej prestávke pozývame všetkých študentov a sympatizantov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie na tradičné predvianočné posedenie Víno a oštiepok, kto...
Oznam pre končiacich študentov FF UCM (po prekročení štandardnej dĺžky štúdia), ktorí idú na štátnice v januári

Nahratie záverečných prác do AIS (a CRZP)*......................
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221