Informácie k štúdiu

Odborný text

 Proces písania a štruktúra odborného textu

 Normy citovania


Záverečné práce

Študent si tému záverečnej práce (bakalárskej/diplomovej) dohodne s príslušným pedagógom. Následne školiteľ zapíše tému záverečnej práce do AIS-u. Návrhy tém záverečných prác budú zverejnené v AIS-e začiatkom letného semestra príslušného akademického roka.

Metodika hodnotenia záverečných prác

Kritériá pre napísanie posudkov záverečných prác

Formulár posudku záverečnej práce

Zoznam odporúčaných databáz

Smernica rektora o základných náležitostiach záverečných prác

Zoznam bakalárskych a diplomových prác 2014/2015

Zoznam bakalárskych a diplomových prác 2015/2016

Zoznam bakalárskych a diplomových prác 2016/2017


Akademický informačný systém (AIS)

Návod ako sa v Aise dostať k študijným plánom

Manuály k AIS pre študentov

Manuály k Ais pre pedagógov


Štátne skúšky

Prihláška na štátnu skúšku

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Filozofia a aplikovaná filozofia - Bc.

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Filozofia a aplikovaná filozofia - Mgr.

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Výchova k občianstvu - Bc.

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Výchova k občianstvu - Mgr. 

Otázka školiteľa pre diplomantov 2016/2017


Študijné texty

Dejiny antickej filozofie - Skriptá

Textový seminár z dejín antickej filozofie - HIVO a VOSL

Textový seminár z dejín antickej filozofie - FILOZOFIA

Dejiny antickej filozofie 2 - sylabus

Grécka filozofická teminológia

Slovník gréckych filozofických pojmov

Wyller o Platónových podobenstvách

Kapitoly z aplikovanej etiky I. - Problematika interupcií z filozoficko - etickej perspektívy

Kapitoly z aplikovanej etiky II. - Najstaršie podoby európskej etiky v antickom období

Kapitoly z aplikovanej etiky III. - Úvod do bioetiky

Kapitoly z aplikovanej etiky IV. - Úvod do environmentálnej etiky

Knižné publikácie

Ciceronove Stoické paradoxy
Aktuality
Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie počas letného semestra nájdete na tomto odkaze 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete