Informácie k štúdiu

Odborný text

 Proces písania a štruktúra odborného textu

 Normy citovania


Záverečné práce

Študent si tému záverečnej práce (bakalárskej/diplomovej) dohodne s príslušným pedagógom. Následne školiteľ zapíše tému záverečnej práce do AIS-u. Návrhy tém záverečných prác budú zverejnené v AIS-e začiatkom letného semestra príslušného akademického roka.

Metodika hodnotenia záverečných prác

Kritériá pre napísanie posudkov záverečných prác

Formulár posudku záverečnej práce

Zoznam odporúčaných databáz

Smernica rektora o základných náležitostiach záverečných prác

Zoznam bakalárskych a diplomových prác 2014/2015

Zoznam bakalárskych a diplomových prác 2015/2016

Zoznam bakalárskych a diplomových prác 2016/2017


Akademický informačný systém (AIS)

Návod ako sa v Aise dostať k študijným plánom

Manuály k AIS pre študentov

Manuály k Ais pre pedagógov


Štátne skúšky

Prihláška na štátnu skúšku

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Filozofia a aplikovaná filozofia - Bc.

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Filozofia a aplikovaná filozofia - Mgr.

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Výchova k občianstvu - Bc.

Okruhy na štátne kolokviálne skúšky - Výchova k občianstvu - Mgr. 

Otázka školiteľa pre diplomantov 2017/2018


Študijné texty

Dejiny antickej filozofie - Skriptá

Textový seminár z dejín antickej filozofie - HIVO a VOSL

Textový seminár z dejín antickej filozofie - FILOZOFIA

Dejiny antickej filozofie 2 - sylabus

Grécka filozofická teminológia

Slovník gréckych filozofických pojmov

Wyller o Platónových podobenstvách

Kapitoly z aplikovanej etiky I. - Problematika interupcií z filozoficko - etickej perspektívy

Kapitoly z aplikovanej etiky II. - Najstaršie podoby európskej etiky v antickom období

Kapitoly z aplikovanej etiky III. - Úvod do bioetiky

Kapitoly z aplikovanej etiky IV. - Úvod do environmentálnej etiky

Knižné publikácie

Ciceronove Stoické paradoxy
Aktuality
Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave počas skúškového obdobia LS nájdete na tomto odkaze
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106