Spolupráca

Spolupráca s ďalšími fakultami, univerzitami a vedecko-výskumnými pracoviskami v rámci výskumnej činnosti

Názov projektu: EU projekt COST Action IS1201
Číslo projektu: IS1201
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – člen medzinárodného riadiaceho výboru (management committee) za Slovensko.
Riešiteľský tím: Chair of the Action: Dr. Donal O'MATHUNA (Dublin, City University, Ireland); Vice Chair: Prof. Heather DRAPER (UK); DC Rapporteurs: Dr. Kristiina TONNISSON (EE); Science officer: Dr. Andreas OBERMAIER
Časové rozpätie projektu: 2012 – 2016
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je zlepšiť rozhodovanie v etických otázkach, ktoré vyvstávajú v súvislosti s prírodnými alebo človekom zavinenými katastrofami. Do projektu je zapojených 26 európskych krajín (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1201).
Finančná dotácia projektu: 135 000 EUR (pre 1. etapu celého COST projektu) Cieľom COST projektov (European Cooperation in Science and Technology) je vytvárať rámec pre spoluprácu európskych vedeckých kolektívov, finančne podporovať mobility a networking, ale nie financovať samotný výskum.

Názov projektu: Sebapoznanie a starosť o seba v sokratovskej tradícii myslenia.
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/0379/08
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. PhD. Vladislav Suvák, PhD., FF PU, Prešov
Trvanie projektu: 2008 – 2010

Názov projektu: Filozofia ako terapia.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. A. Démuth, PhD., FF TVU, Trnava
Spoluriešiteľ: Mgr. Matúš Porubjak, PhD., Mgr. Anton Vydra, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/0691/08
Trvanie projektu: 2008 – 2010

Názov projektu: Intersubjektivita – metodické aspekty a štruktúry v globálnej situácii
Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD.
Spoluriešiteľ: Mgr. Anton Vydra, PhD., Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/0168/08
Trvanie projektu: 2008 – 2010

Názov projektu: Hodnoty a normy vo vzťahu k problému legitimity
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Spoluriešiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.; PhDr. Terézia Palovičová, CSc.
Číslo projektu: VEGA, č. 2/6137/26
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí – SAV.
Spoluriešiteľ:
Prof. PhDr. Milan Zigo, CSc. (zástupca vedúceho projektu)
Číslo projektu: VEGA, č. 2/4129/26
Zodpovedný riešiteľ: Pichler Tibor, Prof., PhDr., CSc.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie
Spoluriešiteľ:
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Číslo projektu: VEGA, č. 1/3612/06
Zodpovedný riešiteľ: Rybár Ján, doc., PhDr., PhD.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Metodológia vedy, filozofia jazyka, metodológia sociálnych vied a dejiny vedy (vzťahy a interakcie)
Spoluriešiteľ:
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Číslo projektu: VEGA, č. 1/3591/06
Zodpovedný riešiteľ: Hanzel Igor, doc., PhDr., PhD.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Historické a filozofické aspekty exaktných disciplín
Spoluriešiteľ:
Mgr. Tomáš Čana, PhD.
Číslo projektu: VEGA, č. 1/3621/06
Zodpovedný riešiteľ: Kvasz Ladislav, doc., RNDr., Dr.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Filozofia a kozmológia – filozoficko-metodologické základy a východiská súčasných kozmologických teórií
Zodpovedný riešiteľ:
Dubnička Ján, PhDr., CSc.
Číslo projektu: VEGA, č. 2/6215/26
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Antická filozofia štúdiom prameňov: inovácia štúdia filozofie, etiky a klasickej filológie
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: CI 2005/2 (Program Cursus Innovati – Rozvoj vyššieho vzdelávania; grantový projekt Vzdelávacej nadácie Jana Husa)
Zodpovedný riešiteľ: Kalaš, Andrej, Mgr. PhD.
Trvanie projektu: 2005 – 2008

FRVŠ (ČR):
Názov projektu: Tvorba nového předmětu „Bioetika“ pro studující učitelství občanské výchovy a ZSV
Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. P. Jemelka, Dr.
Číslo projektu: FRVŠ 978/08/F5
Trvanie projektu: 2008

Názov projektu: Sokratika: Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/2499/05
Zodpovedný riešiteľ: Suvák Vladisláv, Mgr. doc. PhD.
Trvanie projektu: 2005 – 2007

Názov projektu: Reflexie morálky na Slovensku (filozoficko-etické, literárne, etnologické, teologicko-náboženské, sociálno-politické)
Spoluriešiteľ:
Doc. PhDr. Petr Jemelka, DrSc.
Číslo projektu: VEGA č. 1/2229/05
Zodpovedný riešiteľ: Gluchman Vasil, prof. PhDr. CSc.
Trvanie projektu: 2005 – 2007

Názov projektu: Interpretačné legitimizačné sústavy v spoločenských premenách
Spoluriešiteľ:
PhDr. Terézia Palovičová, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/3016/23
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc., SAV
Trvanie projektu: 2005 – 2007

Názov projektu: Vedecká metóda (štruktúra, vlastnosti, status, vedecké poznanie)
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Ján Dubnička, CSc., SAV
Spoluriešiteľ: Mgr. Tomáš Čana, PhD., Mgr. Miroslav Mandzela, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/4157/23
Trvanie projektu: 2003 - 2005

Názov projektu: Súčasné filozofické problémy kognitívnych vied.
Spoluriešiteľ:
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/0223/03
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. UK Bratislava
Trvanie projektu: 2003 – 2005

Názov projektu: Metodológia sociálnych a humanitných vied (vybrané problémy)
Spoluriešiteľ:
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/3048/23
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD.
Trvanie projektu: 2003 – 2005

Názov projektu: K diferencii teoretického a praktického: ako myslieť prax – ako konať myslením
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/9237/02
Zodpovedný riešiteľ: Suvák Vladisláv, Mgr. doc. PhD., FF UPJŠ Prešov
Trvanie projektu: 2002 – 2004

V rámci spolupráce LPP/Erasmus (bývalý Erasmus/Socrates) má / mala Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM uzavreté bilaterálne dohody s nasledovnými univerzitami:


Iné formy spolupráce

5/2020 - 12/2020: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Vypracovanie expertízy o stave integračnej politiky a politík na Slovensku v rozmedzí rokov 2011 - 2018.
The Immigration Policies in Comparison (IMPIC) project is led by Marc Helbling and was funded by the Emmy-Noether program of the German Research Foundation for the period 2011-2016. Additional funding from the WZB Berlin Social Science Center, the University of Bamberg and the Swiss National Science Foundation for the period 2019-2020 will allow to update the dataset for the years 2011-2018.

9/2020: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Interview pre OECD-European Commission project on higher education in Slovakia he project focuses on providing analyses and recommendations to the Slovak government to improve the higher education system´s quality, labour market relevance and attractiveness. The project, as well as the way interviews are conducted, are described in the attached document. 

12/2020: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Workshop - expertíza pre OSN
The UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief wishes to invite you to participate in a virtual consultation on the Impact of Islamophobia/anti-Muslim hatred and discrimination on the right to freedom of thought, conscience religion or belief, to take place on 1 December 2020 from 2pm to 4pm CET. 

1/2021 - 5/2021: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Mentorig stredoškolákov v rámci projektu Create and Govern (jedným z mentorov je napríklad aj Mikuláš Dzurinda, prof. Málová, či Michal Vašečka).


Aktuality
Poď študovať filozofiu a aplikovanú filozofiu alebo učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii na našu katedruKatedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave patr...
Na základe periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti sa naša katedra umiestnila na popredných miestach v rámci porovnávania vš...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221