Spolupráca

Spolupráca s ďalšími fakultami, univerzitami a vedecko-výskumnými pracoviskami v rámci výskumnej činnosti

Názov projektu: EU projekt COST Action IS1201
Číslo projektu: IS1201
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – člen medzinárodného riadiaceho výboru (management committee) za Slovensko.
Riešiteľský tím: Chair of the Action: Dr. Donal O'MATHUNA (Dublin, City University, Ireland); Vice Chair: Prof. Heather DRAPER (UK); DC Rapporteurs: Dr. Kristiina TONNISSON (EE); Science officer: Dr. Andreas OBERMAIER
Časové rozpätie projektu: 2012 – 2016
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je zlepšiť rozhodovanie v etických otázkach, ktoré vyvstávajú v súvislosti s prírodnými alebo človekom zavinenými katastrofami. Do projektu je zapojených 26 európskych krajín (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1201).
Finančná dotácia projektu: 135 000 EUR (pre 1. etapu celého COST projektu) Cieľom COST projektov (European Cooperation in Science and Technology) je vytvárať rámec pre spoluprácu európskych vedeckých kolektívov, finančne podporovať mobility a networking, ale nie financovať samotný výskum.

Názov projektu: Sebapoznanie a starosť o seba v sokratovskej tradícii myslenia.
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/0379/08
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. PhD. Vladislav Suvák, PhD., FF PU, Prešov
Trvanie projektu: 2008 – 2010

Názov projektu: Filozofia ako terapia.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. A. Démuth, PhD., FF TVU, Trnava
Spoluriešiteľ: Mgr. Matúš Porubjak, PhD., Mgr. Anton Vydra, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/0691/08
Trvanie projektu: 2008 – 2010

Názov projektu: Intersubjektivita – metodické aspekty a štruktúry v globálnej situácii
Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD.
Spoluriešiteľ: Mgr. Anton Vydra, PhD., Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/0168/08
Trvanie projektu: 2008 – 2010

Názov projektu: Hodnoty a normy vo vzťahu k problému legitimity
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Spoluriešiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.; PhDr. Terézia Palovičová, CSc.
Číslo projektu: VEGA, č. 2/6137/26
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí – SAV.
Spoluriešiteľ:
Prof. PhDr. Milan Zigo, CSc. (zástupca vedúceho projektu)
Číslo projektu: VEGA, č. 2/4129/26
Zodpovedný riešiteľ: Pichler Tibor, Prof., PhDr., CSc.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie
Spoluriešiteľ:
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Číslo projektu: VEGA, č. 1/3612/06
Zodpovedný riešiteľ: Rybár Ján, doc., PhDr., PhD.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Metodológia vedy, filozofia jazyka, metodológia sociálnych vied a dejiny vedy (vzťahy a interakcie)
Spoluriešiteľ:
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Číslo projektu: VEGA, č. 1/3591/06
Zodpovedný riešiteľ: Hanzel Igor, doc., PhDr., PhD.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Historické a filozofické aspekty exaktných disciplín
Spoluriešiteľ:
Mgr. Tomáš Čana, PhD.
Číslo projektu: VEGA, č. 1/3621/06
Zodpovedný riešiteľ: Kvasz Ladislav, doc., RNDr., Dr.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Filozofia a kozmológia – filozoficko-metodologické základy a východiská súčasných kozmologických teórií
Zodpovedný riešiteľ:
Dubnička Ján, PhDr., CSc.
Číslo projektu: VEGA, č. 2/6215/26
Trvanie projektu: 2006 – 2008

Názov projektu: Antická filozofia štúdiom prameňov: inovácia štúdia filozofie, etiky a klasickej filológie
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: CI 2005/2 (Program Cursus Innovati – Rozvoj vyššieho vzdelávania; grantový projekt Vzdelávacej nadácie Jana Husa)
Zodpovedný riešiteľ: Kalaš, Andrej, Mgr. PhD.
Trvanie projektu: 2005 – 2008

FRVŠ (ČR):
Názov projektu: Tvorba nového předmětu „Bioetika“ pro studující učitelství občanské výchovy a ZSV
Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. P. Jemelka, Dr.
Číslo projektu: FRVŠ 978/08/F5
Trvanie projektu: 2008

Názov projektu: Sokratika: Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/2499/05
Zodpovedný riešiteľ: Suvák Vladisláv, Mgr. doc. PhD.
Trvanie projektu: 2005 – 2007

Názov projektu: Reflexie morálky na Slovensku (filozoficko-etické, literárne, etnologické, teologicko-náboženské, sociálno-politické)
Spoluriešiteľ:
Doc. PhDr. Petr Jemelka, DrSc.
Číslo projektu: VEGA č. 1/2229/05
Zodpovedný riešiteľ: Gluchman Vasil, prof. PhDr. CSc.
Trvanie projektu: 2005 – 2007

Názov projektu: Interpretačné legitimizačné sústavy v spoločenských premenách
Spoluriešiteľ:
PhDr. Terézia Palovičová, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/3016/23
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc., SAV
Trvanie projektu: 2005 – 2007

Názov projektu: Vedecká metóda (štruktúra, vlastnosti, status, vedecké poznanie)
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Ján Dubnička, CSc., SAV
Spoluriešiteľ: Mgr. Tomáš Čana, PhD., Mgr. Miroslav Mandzela, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/4157/23
Trvanie projektu: 2003 - 2005

Názov projektu: Súčasné filozofické problémy kognitívnych vied.
Spoluriešiteľ:
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/0223/03
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. UK Bratislava
Trvanie projektu: 2003 – 2005

Názov projektu: Metodológia sociálnych a humanitných vied (vybrané problémy)
Spoluriešiteľ:
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/3048/23
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD.
Trvanie projektu: 2003 – 2005

Názov projektu: K diferencii teoretického a praktického: ako myslieť prax – ako konať myslením
Spoluriešiteľ:
Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 1/9237/02
Zodpovedný riešiteľ: Suvák Vladisláv, Mgr. doc. PhD., FF UPJŠ Prešov
Trvanie projektu: 2002 – 2004

V rámci spolupráce LPP/Erasmus (bývalý Erasmus/Socrates) má / mala Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM uzavreté bilaterálne dohody s nasledovnými univerzitami:

Aktuality
Všetkých študentov a priateľov filozofie srdečne pozývame na Noc filozofie, ktorá sa uskutoční online vo štvrtok 19. 11. 2020 od 18:00 hod. Na podujatí vystúpia aj dvaja naši kol...
Všetkých študentov a priaznivcov filozofie pozývame na medzinárodný online vedecký workshop s názvom: Moderný biodiskurz a stieranie hraníc, ktorý sa uskutoční dňa 11. 11. 20...
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221